Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Beontrips Kft. („Társaság”) gyűjt és kezel.

A Társaság címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, Building C

A Társaságot nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-288415 cégjegyzékszámon

A Társaság adószáma: 25480887-2-42

A Társaság weboldala: beontrips.com („Weboldal”)

A Társaság email címe: mail@beontrips.com

A Társaság telefonszáma: 0616777888

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a Weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: mail@beontrips.com

Telefon: 0616777888

 

 1. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni Weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

 1. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.  Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

 

 1. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok 

A Weboldalon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Társasággal való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

Személyes adatait a jelen Szabályzatban leírt célokból továbbíthatjuk (i) harmadik személy szolgáltatóknak, akiknek a szolgáltatásait weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta, (ii) légitársaságoknak, hotel üzemeltetőknek, melyek szolgáltatásait az Ön által megvásárolt utazási csomag tartalmazza, (iii) hitelkártya-társaságoknak és fizetési szolgáltatóknak a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében, (iv) a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző harmadik feleknek, (v) egyéb harmadik feleknek, akikkel – többek között – adatfeldolgozás érdekében működünk együtt (vi) egyéb harmadik személyeknek, például ügyvédi irodáknak és bíróságoknak az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében, illetve (vii) hatóságoknak és rendvédelmi szerveknek (például a rendőrségnek és szabályozó hatóságoknak), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Személyes adataidat felhasználhatjuk, hogy kommunikáljunk veled (i) a megvásárolt utazási szolgáltatással kapcsolatban (például emlékeztető e-mailek küldésére, vagy az utazás részleteiről való értesítésekre), (ii). külső felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások weboldalunkon történő megvásárlásának elősegítésére (iii) ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében (ezek adatelemzést, minőségjavítást, szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményét és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja) és (iv) egyéb adminisztratív folyamatok elvégzése céljából, ideértve, de nem kizárólagosan a számviteli és számlázás, könyvvizsgálat, hitel vagy egyéb fizetési kártya hitelesítés, csalás elleni védelmet. Ezen célokra felhasználhatjuk személyes adataidat, például nevedet és elérhetőségedet, korábbi kereséseidet és vásárlásaidnak a részleteit, valamint bármely egyéb adatot a megfelelő módon, amelyet a weboldalunkon gyűjtöttünk.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Társaság szervezetén belül?
A Társaság által nyújtott szolgáltatások teljesítése és az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlása

 

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami a személyes adatok rendelkezésre bocsátásakor kerül megadásra  – Az Ön által átadott adatok: név, születési dátum, állampolgárság, lakcím, e-mail cím és telefonszám.

– A foglalás és az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások részletei: az indulás és érkezés dátuma és helyszíne.

– Weboldalunk, telefonos ügyfélszolgálatunk igénybe vételének részletei:

A Társaság automatikusan gyűjt különböző technikai információkat Weboldala igénybe vételéről (IP címeket, belépési (login) adatokat, böngészők típusát, verzióját, időzóna beállításokat, böngésző plug-in típusokat, operációs rendszer és platform adatokat), a telefonszámot amelyen az ügyfélszolgálatot felhívja és a velünk és munkatársainkkal történt kapcsolatfelvétel és kommunikáció részleteit.

 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság és az Ön között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törli. Ha a adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az Ön közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

Értékesítési és marketing manager, céljuk a tőlünk vásárolt szolgáltatások biztosítása vagy harmadik személyek által biztosított termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának elősegítése.

Az ügyfélszolgálati manager(ek), célja a Társaság és utas közötti kapcsolattartás, az utazási szolgáltatások hiánytalan teljesítésének érdekében;

Operations manager, célja hogy a weboldal optimális és személyre szabott, illetve az adatkezelési és a foglalási rendszerek üzemszerű működését az biztosítsa.

Reklámanyagok küldése e-mail-ben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, illetve ha megadta nekünk az adatait, amikor egy versenyre vagy egy promócióra regisztrált. Az Ön által átadott adatok: név, e-mail cím és telefonszám.

 

Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.

 

 

 

 

 

 

 

Értékesítési és marketing manager, céljuk a tőlünk vásárolt szolgáltatások biztosítása vagy harmadik személyek által biztosított termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának elősegítése.

Az ügyfélszolgálati manager(ek), célja a Társaság és utas közötti kapcsolattartás, az utazási szolgáltatások hiánytalan teljesítésének érdekében;

Operations manager, célja hogy a weboldal optimális és személyre szabott, illetve az adatkezelési és a foglalási rendszerek üzemszerű működését az biztosítsa.

 

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

A Társaság az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Társaság mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 Az adatfeldolgozó Milyen személyes adatokhoz férhet hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)? Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
Billbarter Hungária Zrt.

1205 Budapest, Kossuth Lajos 142/b, Magyarország

Cg. 01-10-047077

+36 96 528 096

A vevő számlázási adatai (név, cím) a vásárolt szolgáltatás megnevezése, és ára. Számla kibocsátásához szükséges számlázási adatok a számla kiállítása céljából. Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság és az Ön között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törli.

Ha a adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli.

A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az Ön közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

Hotelbeds S.L.U.

Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100 – Torre A, 5th Floor, 1A-2A, 07007 Palma de Mallorca, Spanyolország

Reg No: BAL-429

+34 971 189086

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.

 

Jac Travel Limited

30 City Road London EC1Y 2AB, UK.

Reg. 04714729

+44 20 8563 7878

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.

 

Mystifly Global Consolidation & Technology Services Pte Ltd

30 Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

Reg No. 201511850R

marketing@mystifly.com

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. A repülőjegy vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft

1093 Budapest, Közraktár u 30-32, Magyarország

Cg. 01-09-174466

+36 1 7766901

Az utazási csomag vételár kifizetőjének kártyaadatai. Kártyás fizetés feldolgozása és elfogadása.

 

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft.

H-2724 Újlengyel, Ady E. u. 41., Magyarország

Cg. 13-09-140629

+36 1 4321230

protocall@protocall.hu

A Társaság által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Utas foglalásának kezelése ügyfélszolgálat céljából.
Travel and Tax Consulting Kft.

Gödöllő, H-2100, Kereszt u. 1/a, Magyarország

Cg.: 13-09-179318

Vevő számlázási adatai, a vásárolt szolgáltatás megnevezése, vételára. Könyvelési tevékenység céljából kizárólag az adatkezelő utasításai alapján eljáró adatfeldolgozó
Travel Compositor SL

CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország

Reg No.: 9885-1111-4994-8814

info@travelcompositor.com

A Társaság által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér.

Utazási szolgáltatás értékesítéséhez informatikai háttér biztosítása, utazási szolgáltatásokat nyújtó partnerek részére információ továbbítása.

Travelfusion Limited

Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7EU, UK

Reg No: 03880175

+44 20 7061 6323

Utasok neve, életkora, állampolgársága, vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.kapcsolattartási adatok. A repülőjegy vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.
Tumlare Corporation A/S

Vesterbrogade 6D

1620 Copenhagen V

Denmark

+45 33 14 52 22

Reg No: 46357019

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.
The Rocket Science Group LLC.

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, United States

+1 678-999-0141

Az Utasok kapcsolattartási adataihoz hozzáfér. Az utas számára a foglalásával kapcsolatos információk szolgáltatása (mint például visszaigazoló e-mail) céljából.

 

 

 1. Adattovábbítások

A weboldalon kínált egyes szolgáltatások igénybe vételéhez személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban, amelyeket vagy közvetlenül Ön adott meg nekünk (vagy közvetítőnknek), vagy amelyeket mi gyűjtöttünk, amikor szolgáltatásainkat használta, illetve harmadik személyek szolgáltatásait megvásárolta a weboldalon.

Ha weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül egy harmadik személy szolgáltató szolgáltatását vásárolja meg, személyes adatait a vásárlás érdekében továbbítjuk. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott harmadik személy adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott harmadik személy weboldaláról elérhető adatvédelmi szabályzatot. A Társaság nem vállal felelősséget az Ön személyes adatainak engedélyezett esetben harmadik személyek által történő adatkezeléséért, mely esetekben az érintett harmadik személyek saját adatvédelmi szabályzatai az irányadóak.

 Az adattovábbítás címzettje Továbbított adatok, az adattovábbítás célja, az adatokon végzett műveletek leírása, a címzett besorolása A címzett adatkezelési tájékoztatója
Travel Compositor SL

CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország

Reg No.: 9885-1111-4994-8814

info@travelcompositor.com

Az utazás adatai (utazók személyes adatai, célállomás, utazási időpontok) utazási szolgáltatásokat nyújtó partnerek részére történő továbbítása céljából, melyek önálló érdemi döntést hozó adatkezelők.

 

 

www.travelcompositor.com/privacy-policy/

 

 

 

 

 

 

 

 

Europ Assistance S.A. Irish Branch

4th Floor 4-8 Eden Quay Dublin 1, D01 N5W8

Reg No.: 907089

travel@europ-assistance.com

 

Az utazás adatai (utazók személyes adatai, célállomás, utazási időpontok) biztosítási szolgáltatások nyújtásának céljából. Önálló érdemi döntést hozó adatkezelő.

 

http://www.europ-assistance.com/en/content/legal-notice

 

 1. Reklámlevelek küldése

Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségeinken: leiratkozas. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk e-mailben vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

 

 1. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A Weboldalon használt sütikről és web beaconokról lásd a süti szabályzatunkat itt: sütiszabályzat  

 

 1. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos információk

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Társaság Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Társaságot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön személyes és a foglalási adatainak tárolásáért a TravelCompositor (Travel Compositor SL, CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország) felel, az adattárolás helye Írország.

A Beontrips és a Travel Compositor megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy biztosítsa személyes adatai megóvását a véletlen vagy törvénytelen törléssel, a véletlen elvesztéssel, módosítással, illetve a jogosulatlan továbbítással vagy hozzáféréssel szemben – különösen, amikor az adatkezelés része az adatok hálózaton kívüli továbbítása –, valamint az adatkezelés egyéb törvényellenes formájával szemben. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Beontrips foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

Ha a Szabályzatnak megfelelően az Európai Unión kívüli országba továbbítunk adatokat, megpróbáljuk de nem tudjuk garantálni, hogy az adatok védelme az EU adatvédelmi jogszabályainak megfelelően történik majd. Ha továbbra is használja a szolgáltatásainkat, és bármely személyes adatot megad nekünk, kifejezetten hozzájárul személyes adatai ilyen jellegű továbbításához, tárolásához és feldolgozásához a saját tartózkodási országán és az Európai Gazdasági Térségen kívül, ideértve olyan országokat is, ahol a helyi jogszabályok esetleg kevesebb jogot biztosítanak Önnek.

A Beontrips és a TravelCompositor nem tudja garantálni az Ön Személyes adatainak abszolút biztonságát, ezért kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára. A Beontrips és a TravelCompositor nem tud felelősséget vállalni olyan adatok védelméért, amelyeket Ön más személyek számára hozzáférhetővé tett.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt a customer-relations@beontrips.com    e-mail címre.

Az érintett tudomásul veszi, hogy jogutódlás esetén az adatkezelő jogutódja jelen adatkezelési tájékoztató alapján jogosult továbbra is az érintett adatait kezelni.